Materiały uzupełniające

Wytrzymałość materiałów I, budownictwo:

Uzupełnienie do tematu ,,Nośność graniczna'': przykład zastosowania metody statycznej wyznaczania obciążenia granicznego.

Uzupełnienie do tematu ,,Charakterystyki geometryczne figury płaskiej'': alternatywne wzory na główne kierunki bezwładności.

Uzupełnienie do tematu ,,Zginanie belki na podłożu sprężystym''.

Wytrzymałość materiałów II, budownictwo:

Uzupełnienie do tematu ,,Teoria wytężenia'': Kryterium wytężeniowe Mohra-Coulomba.

Wytrzymałość materiałów, budownictwo:

Uzupełnienie do tematu ,,Wyboczenie sprężysto-plastyczne'': Wyznaczenie modułu wyboczenia (modułu zastępczego) w przypadku prostokątnego przekroju pręta.

Uzupełnienie do tematu ,,Skręcanie nieswobodne'': Przykłady.