statyka

MECHANIKA OGÓLNA - STATYKA

1. Równowaga układów kratowych

2. Równowaga układów belkowych

3. Równowaga płaskich układów ramowych

4. Równowaga płaskich układów ramowych z uwzględnieniem zjawiska tarcia

5. Wyznaczanie reakcji w ramach przestrzennych

6. Środki ciężkości figur płaskich, krzywych i brył

7. Wyznaczanie sił przekrojowych w belkach

9. Wyznaczenie sił przekrojowych w ramach przestrzennych

10. Wyznaczanie sił przekrojowych w łukach